“Partnerica je ostala bez teksta, a samo ja znam u čemu je tajna. Hvala!”