“Ovo je stvoreno za brzu akciju/reakciju. Nije potrebna voda niti bilo kakvo piće. Jednostavna konzumacija i brzo djelovanje. Moj vječni partner!”